Advies

Wist u dat Inter-Beton meer doet dan enkel stortklaar beton leveren?

Bij twijfel over de juiste keuze of indien u voorafgaandelijk overleg wenst over het toe te passen betontype, dan komen onze medewerkers ter plaatse om u te adviseren. 

Wenst u dat we specifiek van uw werf monsters nemen ter controle?
Al dan niet met een uitgebreid rapport?
Ook onze kwaliteitsingenieurs staan te uwer beschikking!

U merkt het: zoveel meer dan beton!