Beton op samenstelling

U vraagt, wij draaien. Hoewel Benor beton meer en meer ingang vindt, blijft er nog steeds vraag naar beton op samenstelling.

Courant gaat het om beton op basis van 250 tot 350 kg cement per m³, al naargelang het eerder over funderingsbeton gaat, dan wel beton voor meer structurele toepassingen. Het basiscement is steeds CEM III/A 32,5 N LA; andere cementsoorten zijn mogelijk op aanvraag.

Het beton kan aangeboden worden in verschillende korrelmaten. We stellen een trend vast naar het gebruik van steeds kleinere korrelmaten (16mm) die de verwerking van het beton vereenvoudigen.

Kies reeds bij de bestelling voor een verhoogde vloeibaarheid (S4), zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. De vloeibaarheid verhogen door toevoeging van water, is nadelig voor de kwaliteit en de duurzaamheid van het beton.