Compactmix®

Productinformatie

Compactmix® is buitengewoon vloeibaar zelfverdichtend stortklaar beton. Dit mengsel is homogeen, wordt gekenmerkt door een hoge stabiliteit en een goede weerstand tegen segregatie.

Compactmix® is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Compactmix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen, vulstoffen. Voorafgaandelijk wordt onderzocht welke samenstelling het meest geschikt is voor uw toepassing.

Standaard voldoet Compactmix® aan volgende specificaties. 
Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

Sterkteklasse C30/37
GebruiksdomeinGewapend beton
OmgevingsklasseEE2 (andere op aanvraag)
ConsistentieklasseS5
Dmax8 of 16 mm
CementtypeCEM III/A 42,5 N LA of CEM III/B 42,5 N LA LH HSR
Bijkomende eisenSlumpflow klasse SF2 (tussen 660 en 750 mm)
Toepassingen

Compactmix® is aangewezen voor de realisatie van betonelementen met een ingewikkelde geometrie of een hoge wapeningsdichtheid. Moeilijk toegankelijke constructies en ondervullingen kunnen met Compactmix® toch op een correcte manier gebetonneerd worden. 

Voordelen
  • Trillen van beton is overbodig, wat de arbeidsomstandigheden verbetert, geluidshinder vermindert en het risico op foutief verdichten van het beton volkomen uitsluit.
  • Compactmix® staat garant voor een snellere uitvoering en een kostenbesparende verwerking.
  • De bekisting wordt perfect gevuld.
  • Compactmix® is gemakkelijk te verpompen en biedt ook de mogelijkheid de pomp rechtstreeks op de bekisting aan te sluiten, zodat deze langs onderuit kan gevuld worden (op aanvraag).
Uitvoeringsrichtlijnen

De bekisting dient waterdicht te zijn. Houd bij het ontwerp van de bekisting rekening met een duidelijk verhoogde bekistingsdruk. De sterkteontwikkeling op korte termijn verloopt enigszins trager dan bij klassiek beton van dezelfde sterkteklasse en met dezelfde cementsoort. Opgelet indien een snelle ontkisting gewenst is (voorafgaandelijke proef uit te voeren). Bij gebruik als zichtbeton dient u aandacht te besteden aan alle factoren die het uitzicht van beton beïnvloeden, zoals de aard van de bekisting, de ontkistingsolie, de valhoogte van het beton, etc. We raden aan voorafgaandelijk een proef uit te voeren.

Kwaliteitswaarborg

Compactmix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Compactmix® wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.

Levering

Compactmix® is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Houd dus rekening met een wat langere levertermijn en neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Compactmix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

  • veiligheidsschoenen of –laarzen;
  • werkkledij;
  • handschoenen;
  • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.