Fibermix®

Productinformatie

Met Fibermix® bieden wij u een uitstekend alternatief aan voor het traditioneel wapenen met wapeningsnetten. Fibermix® is een staalvezelbeton, dat kan gebruikt worden ter vervanging van een traditionele wapening.

Het gebruik van Fibermix® vervangt het tijdrovend plaatsen van wapening waardoor de uitvoeringstermijn gevoelig verminderd wordt. De staalvezels worden homogeen gemengd en zorgen voor een driedimensionale wapening van de betonmatrix waardoor het risico op een verkeerde uitvoering (slechte plaatsing van de netten, te weinig overlap, foutieve hoogte, …) tot het absoluut minimum beperkt wordt.

Voordelen
 • Met Fibermix® worden de staalvezels homogeen door de beton gemend. Dit zorgt voor een driedimensionale wapening van de betonmatrix en een verhoging van de buigtaaiheid.
 • Fibermix® is een duurzaam beton met versterkte weerstandsmoeheid.
 • Fibermix is gemakkelijk te verpompen.
 • Fibermix® is een economisch interessant alternatief voor beton met klassieke wapening.
Toepassingen
 • Fibermix® wordt gebruikt voor niet-berekende toepassingen ter vervanging van krimpwapening in ondervloeren, druklagen op welfsels, licht gewapende funderingssleuven, ...
 • Fibermix® wordt ook gebruikt voor berekende toepassingen (industrievloeren, kelderwanden, algemene funderingsplaten, …).
 • Het gebruik van Fibermix® voor beton in de agrarische sector dat in aanraking komt met dierenvoeding wordt ten zeerste afgeraden.

Wij staan u bij om het juiste type Fibermix® te bepalen in functie van de toepassing. 

Technische specificaties

Om een homogene verdeling van de staalvezels te bekomen en een goede verwerkbaarheid te garanderen, wordt de betonsamenstelling van Fibermix® aangepast in functie van het type en de dosering van de staalvezels. Om een gegarandeerde en gecontroleerde eindkwaliteit te waarborgen, worden de staalvezels tijdens het productieproces, op de betoncentrale, ingemengd.

Voor niet-berekende toepassingen kan Fibermix® geproduceerd worden met een combinatie van polypropyleenvezels en staalvezels. Het gebruik van dergelijke combinatie verhindert scheurvorming tijdens de plastische fase. Voor berekende toepassingen wordt in functie van de analyse het type Fibermix® aangepast.

Met Fibermix® biedt Inter-Beton tevens een staalvezelbeton met een gegarandeerde buigtaaiheid aan. Fibermix® wordt standaard geleverd in een consistentieklasse van S4.

Fibermix® kan perfect verpompt worden. Voor samenstelling met een hoog gehalte staalvezels (> 35 kg/m³) of voor specifieke vezels, raden wij u aan bijzondere voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. In die gevallen raden wij u aan de centrale in uw buurt tijdig in te lichten.

Voorzorgsmaatregelen

Het gebruik van Fibermix® vergt geen extra voorzorgsmaatregelen ten opzicht van gewoon beton. De staalvezels hebben geen significante invloed op de druksterkte, noch op de evolutie van de druksterkte. De staalvezels hebben geen nadelige invloed op de duurzaamheid van het beton. De mogelijke roestvorming van de staalvezels op het oppervlak, zal geen loskomen van betonstukken veroorzaken. Ook staalvezel versterkt beton moet beschermd worden tegen vroegtijdige uitdroging of vorst.

Kwaliteitswaarborg

Fibermix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Fibermix® wordt vervaardigd in centrales die over het BENOR-keurmerk beschikken. Door het gebruik van ATG-goedkeurde staalvezels kan het beton onder het Benor-keurmerk geleverd worden, conform de normen NBN EN 206-1 en NBN B15-001.

Op de leveringsbon staan het betontype, de gedoseerde hoeveelheid (kg/m³), type staalvezels en tevens het ATG-nummer.

Levering

Fibermix® is een product dat op maat van uw specifieke behoefte ontwikkeld wordt.
Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Fibermix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.