Fillmix®

Productinformatie

Fillmix® is een stortklare, uiterst vloeibare opvulmortel, die zich gedraagt als een homogene, stabiele vloeistof. Hierdoor kunnen moeilijk bereikbare ruimten in één enkele fase opgevuld worden.

Fillmix® is een mengsel op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Fillmix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: zand, cement, hulpstoffen, vulstoffen.

Standaard is Fillmix® verkrijgbaar in 3 variantes.
Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

Fillmix® 2Fillmix® 5Fillmix® 10
Druksterkte na 90 dagen (*)N/mm²≥ 2≥ 5≥ 10
Volumieke massa in verse toestandkg/m³2000 ± 100
Vloeibaarheid (uitspreiding) (**)cm≥ 25
 

(*) Gemiddelde waarde, gemeten op controle kubussen met zijden van 100mm, bewaard onder genormaliseerde omstandigheden.

(**) Gemeten met een Haegermann kegel (zonder schokken)

Toepassingen

Fillmix® kan aangewend worden:

 • Voor het vullen van oude rioleringsleidingen, waardoor latere zettingen vermeden worden;
 • Voor het opvullen van oude stookolietanks;
 • Voor het opvullen van oude kelders;
 • Voor ondervullingen;
 • Als zuiveringsbeton voor het plaatsen van wapening;
 • Als werkvloer in kruipruimten;
 • Fillmix® 10 voldoet aan de voorschriften van Standaardbestek 250. Fillmix® 2 voldoet aan de voorschriften van CCT Qualiroutes.
Voordelen
 • Fillmix® is een bijzonder stabiel mengsel, met buitengewone rheologische eigenschappen.
 • Dit mengsel vloeit perfect over een afstand van 50m en vult de kleinste holtes. Langere afstanden mogelijk op aanvraag.
 • Moeilijk bereikbare plaatsen kunnen in één fase gevuld worden.
 • Fillmix® dient niet verdicht te worden en laat een uiterst snelle plaatsing toe.
 • Fillmix® laat zich gemakkelijk over grote afstanden verpompen of kan rechtstreeks gestort worden.
Uitvoeringsrichtlijnen
 • Fillmix® gedraagt zich als een vloeistof. Houd hiermee rekening bij de uitvoering van het werk.
 • Zorg ervoor dat de op te vullen ruimte perfect is afgesloten.
 • Gaten en ongewenste doorgangen dienen afgedicht te worden.
 • Houd bij grotere diktes rekening met een zekere inklinking van het verse mengsel (overdikte te voorzien).
 • Voor het opvullen van rioleringen of afgesloten volumes:
  • voorzie voldoende ontluchtingskokers;
  • voorzie aan de inlaat een verhoging, zodat een zekere druk kan opgebouwd worden;
  • zorg dat alle op te vullen ruimtes bereikbaar zijn vanuit de plaats waar men het mengsel stort;
  • zorg ervoor dat Fillmix® op een continue wijze verwerkt wordt;
  • vergewis u ervan dat er zich geen modder of water in de op te vullen leidingen bevindt;
  • grotere diameters kunnen vrij gevuld worden (te beginnen vanaf het hoogste punt);
  • kleinere diameters dienen onder druk gevuld te worden (te beginnen vanaf het laagste punt).
Kwaliteitswaarborg

Fillmix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Een proces-verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Fillmix® wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.

Levering
Veiligheidsinformatie

Fillmix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.