Floormix®

Productinformatie

Beton voor gepolierde betonvloeren, die door middel van een helikopter voorzien worden van een ingestrooide slijtlaag (kwarts, korund, ...).

Floormix® is een beton op maat die een goede aanhechting van de slijtlaag verzekert. Floormix® bevat geen hulpstof, die lucht teweegbrengt, en is tevens makkelijk te plaatsen. De vloeibaarheidsklasse van een Floormix® is S4, maar een andere vloeibaarheidsklasse is op aanvraag verkrijgbaar. Floormix® kan gestort worden met de goot of de buis, maar kan ook verpompt worden.

Staalvezels kunnen toegevoegd worden aan de Floormix®.

Technische specificaties

Floormix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen, vulstoffen.

Floormix® kan verkregen worden in 4 versies, volgens de snelheid van gewenste uitharding.

 • Langzame uitharding: Slow;
 • Normale uitharding: Normal;
 • Snelle uitharding: Fast;
 • Zeer snelle uitharding: Extra Fast.

Floormix® wordt gespecifieerd volgens onderstaande tabel. Andere specificaties kunnen verkregen worden op aanvraag.

Floormix® wordt geleverd onder het BENOR merk, zelfs met staalvezels. Gelieve ons daarvoor te contacteren.
  

Floormix® is BENOR gekeurd volgens de normen NBN EN 206-1 en NBN B15-001 en tevens conform technische voorlichtingsnota ‘Betonvloeren voor binnentoepassingen’ van het WTCB.
DruksterkteklasseC25/30C25/30C30/37C30/37
GebruiksdomeinOB, GBOB, GBOB, GBOB, GB
OmgevingsklasseEE1EE2EE2EE3
ConsistentieklasseS4S4S4S4
Dmax16, 22 of 32 mm16, 22 of 32 mm16, 22 of 32 mm16, 22 of 32 mm
Bijkomende eisenMinimum cementgehalte 320 kg/m³.
Snelheid van uitharding Slow, Normal, Fast of Extra Fast.
Voordelen
 • Floormix® is een duurzaam beton.
 • Floormix® is makkelijk verpompbaar. Ze kan ook rechtstreeks gestort worden of met de kubel/kraanbak geplaatst worden.
 • Floormix® bevat geen bestanddelen die lucht inbrengen.
 • Floormix® behoudt de gevraagde vloeibaarheid tijdens een normaal durende plaatsing, zodat die plaatsing goed kan gebeuren.
Toepassingen

Floormix® wordt aanbevolen voor gepolierde betonnen binnenvloeren. Na de plaatsing wordt het oppervlak homogeen ingestrooid met een minerale slijtlaag (kwarts, korund, ..) die ervoor zorgt dat het beton bestand is tegen slijtage. Dit zorgt ervoor dat de Floormix® een zeer duurzaam product is.

Kleurstoffen kunnen tevens toegevoegd worden aan het beton.

 • Floormix® C25/30 - EE1 wordt aanbevolen voor binnenvloeren onderhevig aan lichte belastingen. Puntbelastingen of wiellasten ≤ 10 kN.
 • Floormix® C25/30 - EE2 wordt aanbevolen voor binnenvloeren onderhevig aan gemiddelde belastingen. Puntbelastingen of wiellasten tussen 10 en 40 kN.
 • Floormix® C30/37 - EE2 wordt aanbevolen voor binnenvloeren onderhevig aan zware belastingen. Puntbelastingen of wiellasten van meer dan of gelijk aan 40 kN. Voor zwaardere belastingen gelieve ons te contacteren.
 • Floormix® C30/37 - EE3 wordt aanbevolen voor binnenvloeren met vloeistofdicht eigenschappen.
Aanbevelingen voor het plaatsen
 • Miminimum dikte: 10 cm. Indien er buizen/leidingen in de vloer voorzien zijn, kan een grotere dikte aangeraden zijn.
 • We adviseren steeds een wapeningsnet te voorzien of een vezelversterkte Floormix® te gebruiken.
 • Voorzie de nodige uitzettingsvoegen en dit voor het storten. Zij hebben een invloed op het uitzicht van de afgewerkte vloer.
 • Voorzie steeds een voeg in de deuropening. De tussenafstanden tussen de voegen zijn:
  • Voor een dikte van 10 cm: tussenafstand van max. 3,0 m;
  • Voor een dikte van 12 cm: tussenafstand van max. 3,6 m;
  • Voor een dikte van 14 cm: tussenafstand van max. 4,2 m;
  • Voor een dikte van 16 cm: tussenafstand van max. 4,8 m;
  • Voor een dikte van 18 cm: tussenafstand van max. 5,4 m;
  • Voor een dikte van 20 cm: tussenafstand van max. 6,0 m. 

Zoals alle vers gestort beton dient ook Floormix® na het plaatsen correct beschermd te worden. Vermijd dat na de plaatsing de beton uitdroogt en vermijd luchtcirculaties.

Kwaliteitswaarborg

Floormix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Floormix® wordt vervaardigd in centrales die over het BENOR-keurmerk beschikken.

Levering

Floormix® is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt.
Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Floormix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton” via onze website.