Gunimix

Productinformatie

Gunimix is een speciaal ontworpen mengsel van zand, grind, cement, hulpstoffen en water voor toepassingen van spuitbeton volgens de natte spuitmethode.

Deze betontechniek verschilt van de gebruikelijke technieken in die zin dat geen bekisting nodig is. Het mengsel wordt namelijk met hoge snelheid door middel van perslucht op de ondergrond aangebracht en daardoor verdicht. Het aangepaste mengsel en de mechanische impact van het plaatsen van spuitbeton zorgen ervoor dat opeenvolgende lagen van het materiaal op verticale of horizontale dragers blijven plakken.

Gunimix is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf. Het product is conform aan de norm NBN EN 14487-1.

Technische specificaties

Gunimix komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement en hulpstoffen.

Standaard voldoet Gunimix aan volgende specificaties. Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

SterkteklasseC30/37
OmgevingsklasseEE3
GebruiksdomeinGewapend beton
ConsistentieklasseS5
Dmax8 mm
CementtypeCEM III/A 42,5 N LA
Bijkomende eis:
bindmiddelgehalte
Minimum 450 kg/m³
Toepassingen

Gunimix is aangewezen voor:

  • Herstel en versteviging van bestaande constructies (bijvoorbeeld bij brandschade,...);
  • Nieuwbouwconstructies met (extreme) vormgeving waar geen bekisting kan worden gebruikt, zoals fel gekromde oppervlakken (tunnels, koepels, skatepark,…);
  • Versterken van rotsen en hellingen;
  • Decoratieve toepassingen waarbij het beton in de gewenste vorm en kleur kan worden aangebracht. Bijvoorbeeld bij recreatieprojecten, attractieparken en dierentuinen.
Voordelen
  • Gunimix geeft de voordelen van een klassieke duurzame monoliet betonverharding met een visueel esthetische meerwaarde;
  • Gunimix is een duurzaam beton;
  • Gunimix is gemakkelijk te verpompen;
  • Gunimix biedt u architecturale vrijheid, daar er geen bekisting dient te worden gebruikt.
Aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering

Inter-Beton levert enkel het basismengsel. De plaatsing van het spuitbeton volgens de specifieke natte spuitmethode wordt door gespecialiseerde firma’s met specifieke gereedschappen uitgevoerd.

Kwaliteitswaarborg

Gunimix is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces-verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Gunimix wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.

Levering

Gunimix is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Gunimix is een cementgebonden product. Vermijd huidcontact met de verse specie: draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen of –laarzen, werkkledij, handschoenen, veiligheidsbril, enz.). Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.