Hillmix®

Productinformatie

Hillmix® is stortklaar beton om ook sterke hellingen (zelfs tot 45°) op een eenvoudige manier te betonneren. Bij het trillen van Hillmix® heeft deze schijnbaar een normale vloeibaarheid (S3); wanneer u de trilnaald uit het beton haalt, wordt het stug (S2) en blijft het beton op zijn plaats liggen.

Hillmix® is een mengsel op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Hillmix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen, vulstoffen.

Standaard is Hillmix® verkrijgbaar met volgende specificaties. Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

SterkteklasseC30/37
GebruiksdomeinGewapend beton
OmgevingsklasseEE3
ConsistentieklasseS2
Dmax22 mm of 32 mm
CementtypeCEM III/A 42,5 N LA
Toepassingen

Hillmix® is aangewezen voor het betonneren van sterke hellingen zoals opritten, taluds, bermen, …

Voordelen
 • De vloeibaarheid van Hillmix® kan aangepast worden aan de hellingsgraad.
 • Hillmix® laat toe sterke hellingen (tot 45°) te betonneren zonder tegenbekisting.
 • Het is mogelijk Hillmix® zowel rechtstreeks te storten als met de pomp te verwerken.
 • Hillmix® zorgt voor een snelle en economische plaatsing, waarbij grotere oppervlaktes per fase kunnen gerealiseerd worden.
Uitvoeringsrichtlijnen
 • De ondergrond zal voldoende stabiel zijn en bij voorkeur niet te glad.
 • We adviseren steeds een wapeningsnet te voorzien.
 • Bij het plaatsen start u best bovenaan de helling.
 • Zoals alle vers gestort beton dient ook Hillmix® na het plaatsen correct beschermd te worden.
Kwaliteitswaarborg

Hillmix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces-verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Hillmix® wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.

Levering

Hillmix® is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Hillmix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.