Hydromix

Productinformatie

Hydromix laat toe onder water – zelfs in sterk stromend water – te betonneren. De uitzonderlijke samenhang van dit beton beperkt uitspoeling en ontmenging bij het storten van het beton. Met Hydromix kunnen ook grote en kleine breukstenen gepenetreerd worden om een monoliet geheel te vormen.

Hydromix is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Hydromix komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen, vulstoffen.

Hydromix is standaard beschikbaar in 4 varianten. Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

De samenstelling van Hydromix wordt afgestemd op de specifieke noden van uw werf.

Type HydromixType IType II (*)Type IIIType IV
SterkteklasseC25/30 of C35/45
GebruiksdomeinOngewapend beton
OmgevingsklasseEE1 of ES3 of ES4
ConsistentieklasseS4
Dmax32 of 22 mm
CementtypeCEM III/A 42,5 N LA of CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA
Bijkomende eisen
Uitwassing (**) – gemiddeld max9%5%3%1%
Uitwassing (**) – individueel max12%8%6%4%
 

(*) Hydromix type II voldoet aan de eisen van Standaardbestek 250 en 260.
(**) Uitwasproef in een waterkolom van 1,70 m hoogte.

Toepassingen

Hydromix is aangewezen voor het betonneren onder of nabij water, zoals het betonneren van dijkbekledingen of golfbrekers, bouwkuipen, penetratie van breukstenen.

Onderstaande tabel geeft aan welke type te gebruiken in functie van de plaatsingsomstandigheden. 

Type IType IIType IIIType IV
Stilstaand water en valhoogte ≤ 1mStilstaand water en valhoogte ≤ 2mStilstaand water en valhoogte ≤ 3m-
-Stromend water en/of valhoogte ≤ 1mStromend water en/of valhoogte ≤ 2m-
--Sterk stromend water en/of valhoogte ≤ 1mSterk stromend water en/of valhoogte ≤ 2m
Voordelen
  • Hydromix is een duurzaam beton.
  • Hydromix is gemakkelijk te verpompen of kan met de kubel geplaatst worden.
  • Het mengsel heeft een uitzonderlijke cohesie en vermijdt zo ontmenging, zelfs bij plaatsing onder (sterk) stromend water.
  • Bouwkuipen worden met Hydromix op een bijzonder economische manier gerealiseerd.
  • In getijdegevoelige zones kan gebruik gemaakt worden van een bindingsversneller.
  • Hydromix kan ook bij lage temperaturen verwerkt worden.
Kwaliteitswaarborg

Hydromix is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces-verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Hydromix wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.

Levering

Hydromix is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Hydromix is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

  • veiligheidsschoenen of –laarzen;
  • werkkledij;
  • handschoenen;
  • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.