Hydromix open

Productinformatie

Hydromix open laat toe onder water – zelfs in sterk stromend water – te betonneren. De uitzonderlijke samenhang van dit beton beperkt uitspoeling en ontmenging bij het storten van het beton. Met Hydromix open kunnen ook grote en kleine breukstenen gepenetreerd worden om een monoliet maar waterdoorlatend geheel te vormen.

Hydromix open is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Hydromix open komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement en hulpstoffen.

Hydromix open is standaard beschikbaar in 3 varianten. Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

De samenstelling van Hydromix open wordt afgestemd op de specifieke noden van uw werf.

Type Hydromix openType I (*)Type IIType III
Druksterkte (**)N/mm²7
Dmaxmm22 of 32
Schijnbare volumieke massakg/m³± 1750
Permeabiliteit (coëfficiënt van Darcy)m/sGebroken grind 20/32 ≥ 1,10- ³ Rolgrind 2/7 ≥ 1,10-5
CementtypeCEM III/A 42,5 N LA of CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA
Bijkomende eisen
Uitwassing (***) – gemiddeld max%321
Uitwassing (***) – individueel max%654

   
(*) Hydromix open type I voldoet aan de eisen van Standaardbestek 250 en 260.
(**) Gemiddelde druksterkte na 28 dagen, gemeten op kubussen 150mm bewaard onder genormaliseerde omstandigheden.
(***) Uitwasproef in een waterkolom van 1,70 m hoogte. 

Toepassingen

Hydromix open is aangewezen voor het betonneren onder of nabij water, zoals het betonneren van dijkbekledingen, penetratie van breukstenen.

Onderstaande tabel geeft aan welke type te gebruiken in functie van de plaatsingsomstandigheden. 

Type I Type IIType III
Stilstaand water en valhoogte ≤ 1mStilstaand water en valhoogte ≤ 2m-
-Stromend water en/of valhoogte ≤ 1mStromend water en/of valhoogte ≤ 2m
--Sterk stromend water en/of valhoogte ≤ 1m
Voordelen
 • Hydromix open is een duurzaam beton.
 • Hydromix open wordt bij voorkeur met kipwagens aangevoerd.
 • Het mengsel heeft een uitzonderlijke cohesie en vermijdt zo ontmenging, zelfs bij plaatsing onder (sterk) stromend water.
 • Inter-Beton verhuurt een aangepaste container die op de werf dienst doet als tijdelijke opslagplaats voor het beton. Deze werkwijze verhoogt het rendement van de uitvoering in aanzienlijke mate.
 • In getijdegevoelige zones kan gebruik gemaakt worden van een bindingsversneller.
 • Hydromix open kan ook bij lage temperaturen verwerkt worden.
Uitvoeringsrichtlijnen

Zoals alle betonsoorten dient ook Hydromix open afdoende beschermd te worden tegen vroegtijdige uitdroging (bv. bij oeverbekledingen).

Kwaliteitswaarborg

Hydromix open is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces-verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Hydromix open wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.

Levering

Hydromix open is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Hydromix open is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;
 • … 

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.