Jointmix

Productinformatie

De voegen tussen kasseien worden vaak opgevuld met een gemodificeerde voegmortel. Dit is een mortel (mengsel van zand, cement en water) waaraan een hoeveelheid polymeer wordt toegevoegd. Deze toevoeging levert de mortel verbeterde eigenschappen op het vlak van verwerkbaarheid, mechanische weerstand, flexibiliteit en duurzaamheid.

De gemodificeerde voegmortel die Inter-Beton aanbiedt, beantwoordt aan de voorschriften van Standaardbestek 250 voor de wegenbouw, versie 2.2 en bevat minimum 450 kg cement per m³ mortel en 5 à 20 % polymeer.

Levering
Veiligheidsinformatieblad

Jointmix is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

  • veiligheidsschoenen of –laarzen;
  • werkkledij;
  • handschoenen;
  • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.