Kwaliteit

Wie aan kwaliteit denkt, zegt Benor.

Dit merk staat garant voor een beheerst proces en kwalitatieve producten. Sinds januari 2006 is de Europese betonnorm NBN EN 206 vervolledigd met de NBN B 15-001, hét referentiedocument.

Maar kwaliteit is meer dan voldoen aan de norm. Bij Inter-Beton betekent kwaliteit ook oplossingen op maat aanbieden, innoverende producten ontwikkelen en samen met onze partners bouwen aan de toekomst. Niet alleen de kwaliteitsingenieurs en de goed opgeleide laboranten, maar de ganse organisatie staat open voor uw vragen. 

Wij durven ook verder kijken dan de werven van morgen. Het departement technologie huisvest kennis over betontechnologie ver buiten de grenzen van wat gisteren en vandaag gerealiseerd werd. Via voortdurend overleg met architecten, studiebureaus, nationale en lokale overheden investeren we in de toekomst.

Onze kwaliteitsingenieurs staan te uwer beschikking voor specifieke vragen. Via onze centrales weet u welke ingenieur uw centrale ondersteunt.

Sinds 2009 hebben we een kwaliteitstrofee in het leven geroepen. Deze competitie tussen centrales verhoogt de betrokkenheid van alle medewerkers bij het kwaliteitsgebeuren.

Downloads