Marmix®

Productinformatie

Marmix® is stortklaar beton speciaal ontworpen voor gebruik als esthetische binnenvloer. Het uitzicht wordt hoofdzakelijk bepaald door de keuze van de granulaten, het al dan niet gebruik van kleurstoffen en de graad van polijsten. Deze specifieke oppervlaktebehandeling bepaalt de eigenheid van dit vloertype.

Marmix® is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Marmix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen, vulstoffen. Het mengsel laat een vlotte plaatsing toe en laat na de polijstfase de kern van het beton zien.

Standaard voldoet Marmix® aan volgende specificaties. Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

SterkteklasseC30/37
GebruiksdomeinGewapend beton
OmgevingsklasseEE3
ConsistentieklasseS4
Dmax8 of 16 mm
CementtypeCEM III/A 42,5 N LA 
 

Marmix® wordt standaard aangeboden met de granulaten en kleurstoffen die beschikbaar zijn in de verschillende betoncentrales. Raadpleeg de centrale in uw buurt.

In realiteit kan het uitzicht enigszins afwijken van de afgebeelde foto’s door natuurlijke variaties in de gebruikte grondstoffen en de eigenheid van beton.

Toepassingen

Marmix® kan gebruikt worden voor de binnenvloeren van:

 • Woningen;
 • Appartementen;
 • Kantoren;
 • Winkels.

De samenstelling van Marmix® kan op aanvraag aangepast worden om ook als buitenvloer gebruikt te worden.

Voordelen
 • Marmix® is een duurzaam beton.
 • Marmix® is gemakkelijk te verpompen maar kan ook met de kubel of rechtstreeks gestort worden.
 • Marmix® biedt de ontwerper maximale architecturale vrijheid en geeft een persoonlijk karakter aan elke toepassing.
 • Marmix® brengt het levendig karakter van beton het best tot uiting.
Uitvoeringsrichtlijnen
 • Marmix® dient geplaatst te worden door gespecialiseerde vaklui.
 • Minimum dikte: 10cm.
 • Krimpwapening in het bovenste deel van de vloer is aanbevolen.
 • Bedenk voor het storten van het beton op welke plaats krimp- en uitzettingsvoegen zullen voorzien worden. Deze bepalen immers mee het uiteindelijke aspect van de vloer.
 • Het verse beton dient tegen vroegtijdige uitdroging beschermd te worden, bvb door het opspuiten van een curing compound of het vernevelen van water op het oppervlak gedurende de eerste dagen.
 • Wanneer het beton voldoende sterkte bereikt heeft, wordt de bovenste laag (enkele millimeter) verwijderd met krachtige polijstmachines. Hiermee zal het oppervlak in verschillende stappen tot de gewenste polijstgraad gebracht worden.
 • Het oppervlak kan nabehandeld worden met het oog op een gemakkelijker onderhoud.
 • Marmix® is een cementgebonden materiaal dat onderhevig is aan krimp. Scheuren kunnen niet altijd vermeden worden.

Ten einde een idee te krijgen over het uiteindelijke uitzicht, raden we aan een proefelement te storten dat representatief is voor het te realiseren werk.

Kwaliteitswaarborg

Marmix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Marmix® wordt standaard geleverd onder het Benor-keurmerk.

Levering

Marmix® is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Niet alle variantes zijn in alle centrales beschikbaar. Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Marmix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton” via onze website.