Milieu: algemene principes

Een duurzaam beleid wordt bepaald door enkele belangrijke pijlers:

Geluidshinder beperken

Voor de bevoorrading van de centrales met grondstoffen wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op de scheepvaart. Zulke bevoorrading brengt duidelijk minder hinder mee voor de omwonenden van onze vestigingen. Bovendien worden de installaties inpandig opgesteld.

Waterhuishouding in goede banen leiden

Afvalwater en restbeton worden integraal gerecycleerd. De meeste centrales beschikken trouwens over een statuut van nullozing waarbij er geen bedrijfsafvalwater afkomstig van het productieproces geloosd wordt. Ook de bodem en het grondwater worden beschermd: tankplaatsen zijn gebetonneerd en de tanks zijn dubbelwandig en uitgerust met de nodige veiligheidsvoorzieningen.

Alle gevaarlijke producten worden in een vloeistofdichte opvangbak geplaatst en het personeel wordt ingelicht hoe ze hiermee dienen om te gaan.

Stof beperken

Grondstoffen zoals zand en grind worden tussen keerwanden gestockeerd. De opslag van cement bevindt zich in afgesloten silo’s. Deze silo’s zijn voorzien van stoffilters en beveiligingssystemen om de verspreiding van stof maximaal te beperken.