Milieubeleid

Inter-Beton verbindt zich er toe om haar activiteiten uit te voeren in overeenkomst met volgende krachtlijnen:

 • Naleven van wettelijke en andere eisen;
 • Streven naar een rationeel gebruik van
  • water inzake aanmaak beton (hoeveelheid per m³) en reinigen installaties en voertuigen;
  • energie (verbruik diesel vrachtwagens, elektriciteitsverbruik productie beton);
  • grondstoffen: optimaal grondstofverbruik bij aanmaak recepten;
 • Beperken van betonafval en deze zoveel mogelijk recycleren voor intern gebruik;
 • Selectieve inzameling van de andere afvalstoffen;
 • Zorgen voor een omgeving waar orde en netheid belangrijk zijn, waar arbeidsmiddelen gekend en gebruiksvriendelijk zijn en gevaarlijke stoffen op de daartoe bestemde plaats staan;
 • Trainingsprogramma’s aanbieden die de medewerkers in staat stellen hun persoonlijke en beroepsmatige verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, welzijn en milieu uit te oefenen;
 • Voorkomen van milieuschade of milieu-incidenten door het nemen van preventieve maatregelen;
 • Verzekeren van het milieubewust en veilig handelen van alle medewerkers, derden en contractoren via sensibilisering, opleiding en het voorzien van de vereiste instructie;
 • Het verstrekken van milieu-informatie op vraag van klanten, overheid en andere mogelijke belanghebbenden.

Wij streven naar een continue verbetering van onze prestaties via de implementatie van deze krachtlijnen in meetbare, economisch verantwoorde doelstellingen.

Het doel van deze zorgsystemen is om in een veilige werkomgeving en op een duurzame manier ten opzichte van ons leefmilieu het beste kwaliteitsniveau te bereiken.

Wij communiceren dit beleid aan onze personeelsleden, klanten en aan relevante leveranciers, aan de overheden en aan het publiek. De actieve bijdrage van iedere werknemer is van essentieel belang om ons doel te bereiken.