Snelverhardend beton

Ultrafastmix

Ultrafastmix is een snelverhardend wegenisbeton dat op zeer korte termijn toelaat wegen- of bedrijfsverhardingen in dienst te stellen. Afhankelijk van het type Ultrafastmix bereikt het beton reeds na 36u of 72u voldoende druksterkte, zodat de verharding in een recordtempo opnieuw in gebruik kan worden genomen.

Ultrafastmix is geschikt voor het vervangen of nieuw aanleggen van wegverhardingen, toegangswegen, bedrijventerreinen en voor grote of kleine (weg)herstellingen.

De voordelen van dit type beton zijn talrijk:
  • zeer snelle ingebruikname 
  • gewaarborgde druksterkte, ook bij lage omgevingstemperaturen
  • beperkte hinder voor het verkeer en de omgeving
  • minder milieuhinder door stilstaande wagens
  • beperking van het risico op ernstige verkeersongevallen
  • lange levensduur van wegenisbeton
  • vermindering van de kosten voor signalisatie
In onderstaand filmpje werd het hele Ultrafastmix-proces in beeld gebracht.

Downloads