Nuttige links

 
Betonindustrie

Betonplatform

Betonplatform omvat: BELBAG vzw, FEBE, FEBELCEM, Fipah, FSBP, de Belgische Betongroepering en Imporgrasa                          www.infobeton.be
FEBEFederatie van de betonindustrie.www.febe.be
FedBetonBelgische federatie voor stortklaar beton.www.fedbeton.be
InfobetonInfobeton is ontstaan uit negen zusterorganisaties met beton als gemeenschappelijke passie.www.infobeton.be
Aanverwante sectoren

BELBAG vzw

Belgische federatie van grind en zand.www.belbag.be
FEBELCEMFederatie van de Belgische cementindustrie.www.febelcem.be
FediexVerbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten.www.fediex.be
FipahFederatie van producenten en invoerders van hulpstoffen en additieven voor vloeispecie, mortel en beton.www.fipah.be
ImporgrasaVereniging der grind- en zandinvoerderswww.imporgrasa.be
Studie en onderzoek
AWVAgentschap Wegen en Verkeerwww.wegenenverkeer.be

BBG

Belgische betongroepering.www.gbb-bbg.be
CRIC-OCCNNationaal centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek der cementnijverheid.www.cric.be
MOWMobiliteit en Openbare Werkenwww.departement-mow.vlaanderen.be
OCWOpzoekingscentrum voor de wegenbouw.www.brrc.be
SPWService Public de Walloniewww.wallonie.be
WTCBWetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.www.wtcb.be
Certificatie en normalisatie

BCCA

Belgian Construction Certification Association.www.bcca.be
BE-CERTDienstverlening op het vlak van certificering, inspectie en controle van uitrusting.www.be-cert.be
BELCERTAccreditaties van certificeringorganismen en milieuverificateuren.www.certibel.be
BUtgbBelgische unie voor de technische goedkeuring in de bouw.www.butgb.be
COPROOnpartijdige controle-instelling voor de bouwsector.www.copro.eu
NBNBureau voor normalisatie.www.nbn.be
ProbetonBeheersorganisme voor de controle van betonproducten.www.probeton.be
SECOTechnisch Controlebureau voor het Bouwwezen.www.seco.be