Onze visie op bouwen

Ecoverantwoord ondernemen binnen de bouwsector beantwoordt aan belangrijke criteria: 

  • lokaal ondernemen
  • sluiten van kringlopen met een minimaal gebruik van natuurlijke grondstoffen
  • ontwerpen en bouwen van energiezuinige gebouwen
  • ontwerpen en bouwen van duurzame infrastructuur.

Inter-Beton biedt haar klanten producten die voldoen aan duurzaamheidscriteria van verschillende
eco-certificeringssystemen.

Regelgeving, normen en certificeringssystemen zijn in volle ontwikkeling. De vraag naar duurzame materialen gaat in stijgende lijn. Ecoverantwoordelijkheid is dan ook een fundamenteel gegeven geworden voor iedereen die in de bouwsector actief is. 

Momenteel wordt de bouwsector door de markt aangezet tot duurzaam bouwen. Dit gebeurt door middel van systemen die duurzaamheidsprestaties meten. Gangbare systemen zijn Breeam (Engels systeem), HQE (Frans systeem), Valideo (Belgisch systeem) en verschillende systemen geïnitieerd door de Vlaamse en Brusselse overheden.

Inter-Beton is ervan overtuigd dat deze huidige ontwikkelingen de mogelijkheid bieden tot betere uitgangsposities op de markt. Daarom moeten we nu duurzame betonproducten aanbieden die beantwoorden aan de certificatiecriteria van de duurzaamheidssystemen voor gebouwen.