Parcmix®

Productinformatie

Parcmix® is stortklaar beton speciaal ontworpen voor gebruik als esthetische buitenverharding. Het uitzicht wordt hoofdzakelijk bepaald door de keuze van de granulaten, het al dan niet gebruik van kleurstoffen en de uitwasdiepte. Parcmix® biedt de mogelijkheid de verharding in te passen in het architecturale concept van de omgeving.

Parcmix® is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Parcmix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen en kleurstoffen. Het mengsel laat een vlotte plaatsing toe en accentueert na uitwassing de granulaten. Parcmix® is bestand tegen de inwerking van dooizouten.

Parcmix® is standaard verkrijgbaar in 2 varianten: al dan niet met ingesloten lucht. Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag (bv. overeenkomstig de regionale lastenboeken voor wegeniswerken).

MET ingesloten luchtZONDER ingesloten lucht
SterkteklasseC30/37C35/45
GebruiksdomeinGewapend betonGewapend beton
OmgevingsklasseEE4(A)EE4
ConsistentieklasseS1 of S2S1 of S2 of S3 of S4
Dmax8 of 16 mm8 of 16 mm
CementtypeCEM III/A 42,5 N LACEM III/A 42,5 N LA

   

Parcmix® wordt standaard aangeboden met de granulaten en kleurstoffen die beschikbaar zijn in de verschillende betoncentrales. Raadpleeg de centrale in uw buurt.In realiteit kan het uitzicht enigszins afwijken van de afgebeelde foto’s door natuurlijke variaties in de gebruikte grondstoffen en de eigenheid van beton.

Toepassingen

Parcmix® kan gebruikt worden voor de verharding van buitenoppervlakken, zoals:

 • Pleinen;
 • Verhoogde kruispunten;
 • Wandelpaden;
 • Fietspaden;
 • Opritten;
 • Terrassen.
Voordelen
 • Parcmix® is een duurzaam beton, bestand tegen de inwerking van dooizouten.
 • Parcmix® is gemakkelijk te verpompen maar kan ook rechtstreeks geplaatst worden.
 • Parcmix® biedt de ontwerper maximale architecturale vrijheid en geeft een persoonlijk karakter aan elke toepassing.
 • Parcmix® brengt het levendig karakter van beton het best tot uiting.
Uitvoeringsrichtlijnen
 • Parcmix® dient geplaatst te worden door gespecialiseerde vaklui.
 • Minimum dikte: 12 cm à 20 cm in functie van de belasting.
 • Krimpwapening in het bovenste deel van de verharding is aanbevolen.
 • Bedenk voor het storten van het beton op welke plaats krimp- en uitzettingsvoegen zullen voorzien worden. Deze bepalen immers het uiteindelijke aspect van de verharding mee.
 • Verdichten van het beton met de trilnaald wordt afgeraden.
 • Onmiddellijk na het afstrijken wordt een oppervlaktevertrager op het oppervlak gespoten. Kies een product dat het verse beton beschermt tegen vroegtijdig uitdrogen. Houd er bij het ontwerp rekening mee dat de volledige oppervlakte toegankelijk blijft om deze aan te brengen.
 • Na het uitwassen moet het beton ook doeltreffend beschermd worden tegen voortijdig drogen.
 • Na inachtname van een wachtperiode, wordt de toplaag met een hogedrukreiniger afgespoten. Zorg ervoor dat het afgespoten water en de pap kan opgevangen worden, zodat de vaste delen kunnen bezinken en later kunnen afgevoerd worden.
 • Het oppervlak kan nabehandeld worden met het oog op een gemakkelijker onderhoud.
 • Ten einde een idee te krijgen over het uiteindelijke uitzicht, raden we aan een proefelement te storten dat representatief is voor het te realiseren werk.

Raadpleeg ook de publicatie “verhardingen in gekleurd uitgewassen beton”, Febelcem, december 2010. 

Kwaliteitswaarborg

Parcmix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Parcmix® wordt standaard geleverd onder Benor-keurmerk.

Levering

Parcmix® is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Parcmix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.