Pilemix®

Productinformatie

Pilemix® is een beton ontworpen voor het gebruik bij in de grond gevormde paalfunderingen. Dit mengsel is homogeen en wordt gekenmerkt door een hoge stabiliteit. Het behoudt gedurende lange tijd de gewenste indringbaarheid voor wapeningskorven.

Pilemix® is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Pilemix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen, vulstoffen.

Pilemix® kan verkregen worden in 3 versies, volgens de plaatsingsomstandigheden:

 • Pilemix® Dry voor een plaatsing in droge omgeving;
 • Pilemix® Wet voor een plaatsing in ondergedompelde toestand;
 • Pilemix® Plus voor palen in sterk absorberende zandgronden.

Pilemix® wordt gespecifieerd volgens onderstaande tabel.
Andere specificaties kunnen verkregen worden op aanvraag.

Pilemix® DryPilemix® WetPilemix® Plus
Pilemix® Dry en Pilemix® Wet zijn BENOR gekeurd en conform bijlage D van de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001Pilemix® Plus bevat een stabilisator hulpmiddel
SterkteklasseC25/30
GebruiksdomeinGewapend beton
OmgevingsklasseEE1
ConsistentieklasseS4
Dmax8, 16 of 22 mm
CementtypeCEM III/A 42,5 N LA of CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA
Bijkomende eisen
Minimum cementgehalte325 kg/m³375 kg/m³325 kg/m³
Minimum gehalte aan fijne deeltjes (≤ 0,125 mm)400 kg/m³450 kg/m³425 kg/m³
Minimum verwerkbaarheidsduur180 min
Voordelen
 • Pilemix® is een duurzaam beton.
 • Pilemix® staat garant voor een eenvoudige plaatsing van de wapeningskorf.
 • Pilemix® is gemakkelijk te verpompen of kan met de kubel geplaatst worden.
 • Pilemix® DRY+ heeft een verhoogd watervasthoudend vermogen zodat het mengsel uitermate geschikt is om in zanderige gronden te gebruiken.
 • Pilemix® neemt perfect de vorm aan van de uitgeboorde holte.
 • Pilemix® verhoogt het rendement en laat toe meer palen per dag te realiseren.
Kwaliteitswaarborg

Pilemix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001.

Pilemix® wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.
Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Levering

Pilemix® is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt.
Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Pilemix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.