Printmix®

Productinformatie

Printmix® is stortklaar beton speciaal ontworpen voor gebruik als esthetische buitenverharding. Printmix® krijgt tijdens de plaatsing het uitzicht van straatstenen, kasseien, natuursteen, … maar behoudt de duurzaamheid van monoliet beton. Het uitzicht wordt hoofdzakelijk bepaald door de kleur van het beton of de instrooilaag en het type drukpatroon dat gebruikt wordt door de aannemer.

Printmix® is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Printmix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen en kleurstoffen. Het mengsel laat een vlotte plaatsing toe. Printmix® is bestand tegen de inwerking van dooizouten.

Printmix® is standaard verkrijgbaar in 2 varianten: al dan niet met ingesloten lucht. Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag (bv. overeenkomstig de regionale lastenboeken voor wegeniswerken). Volgens CCT Qualiroutes moet Printmix® in de massa gekleurd worden. CCT 2011 en het Standaardbestek 250, het speciale lastenboek, bepalen of Printmix® al dan niet in de massa gekleurd moet worden.

MET ingesloten luchtZONDER ingesloten lucht
SterkteklasseC30/37C35/45C35/45
GebruiksdomeinGewapend betonGewapend betonGewapend beton
OmgevingsklasseEE4(A)EE4(A)EE4
ConsistentieklasseS1 of S2S1 of S2S1 of S2 of S3
Dmax16 mm of 22 mm16 mm of 22 mm16 mm of 22 mm
CementtypeCEM III/A 42,5 N LACEM III/A 42,5 N LACEM III/A 42,5 N LA

   

Toepassingen

Printmix® kan gebruikt worden voor de verharding van buitenoppervlakken, zoals:

 • Pleinen;
 • Verhoogde kruispunten;
 • Vluchtheuvels;
 • Rammelstroken;
 • Wandelpaden;
 • Fietspaden;
 • Opritten;
 • Terrassen.
Voordelen
 • Printmix® is een duurzaam beton, bestand tegen de inwerking van dooizouten.
 • Printmix® biedt de ontwerper maximale architecturale vrijheid en geeft een persoonlijk karakter aan elke toepassing.
 • Printmix® is gemakkelijk te verpompen of kan ook rechtstreeks geplaatst worden.
 • Minder onderhoud en gemakkelijke reiniging.
 • Alle voordelen van monoliet beton (geen verzakkingen, geen onkruid in de voegen, …).
Uitvoeringsrichtlijnen
 • Printmix® dient geplaatst te worden door gespecialiseerde vaklui.
 • Minimum dikte: 12 cm à 20 cm in functie van de belasting.
 • Krimpwapening in het bovenste deel van de verharding is aanbevolen.
 • Bedenk voor het storten van het beton op welke plaats krimp- en uitzettingsvoegen zullen voorzien worden. Deze bepalen immers mee het uiteindelijke aspect van de verharding.
 • Na het afstrijken worden de nodige ontkistingsmiddelen en kleurstoffen op het oppervlak gestrooid. Onmiddellijk hierna wordt het oppervlak geprint (gefigureerd) met geschikte mallen die het beton het gewenste motief geven.
 • Het beton dient afdoende beschermd te worden tegen vroegtijdige uitdroging.
 • Het oppervlak kan nabehandeld worden met het oog op een gemakkelijker onderhoud.
 • Teneinde een idee te krijgen over het uiteindelijke uitzicht, raden we aan een proefelement te storten dat representatief is voor het te realiseren werk.
Kwaliteitswaarborg

Printmix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces-verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag. Printmix® wordt standaard geleverd onder het Benor-keurmerk.

Levering

Printmix® is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Printmix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.