Samen met de klant

Duurzaamheid en de beperking van de milieubelasting speelt op verschillende vlakken, vanaf het ontwerp over de gebruiksfase tot aan het hergebruik. Samen met haar partners binnen het bouwproces zorgt Inter-Beton voor een ecoverantwoorde aanpak. Van informatieverstrekking tot het opbouwen van een gezamenlijke duurzaamheidsstrategie en het verlenen van ondersteuning bij projecten en processen.

Partnership

Inter-Beton biedt haar klanten niet alleen hoogwaardige producten, maar ook adviezen en diensten om hen te helpen te verduurzamen. Inter-Beton sluit een hecht partnership met haar klanten om samen oplossingen te ontwikkelen die de milieu-impact van hun producten verminderen.

Om de ontwikkelingen op het vlak van eco-responsibility en de behoeften van ondernemingen in kaart te brengen, treedt Inter-Beton in dialoog met haar klanten. Inter-Beton ondersteunt hen met een eco-responsibility partnership en geeft hen hiermee een belangrijke, noodzakelijke voorsprong.

Eco-responsibility wordt een essentieel aandachtspunt voor al wie in de bouwsector actief is. Het leidt tot kostenbesparingen (minder energieverbruik) en een eco-verantwoord imago. Op termijn creëert het voor de klanten een betere uitgangspositie en stelt het hen in staat hun marktwaarde te consolideren en te versterken. Een klant met de juiste eco-responsibility kennis heeft een zekere toekomst voor zich.