Staalvezelbeton

Staalvezelbeton is al vele jaren gekend. Het biedt immers een reeks voordelen ten opzichte van klassiek gewapend beton: geen knip en plooiwerk op de werf, minder geschoold personeel nodig, snellere voortgang van de werf, en vooral, geen tijdverlies voor de stabiliteitsingenieur om wapeningsdetails uit te tekenen. 

Fibermix®

Met Fibermix® bieden wij u een uitstekend alternatief aan voor het traditioneel wapenen met wapeningsnetten. Fibermix® is een staalvezelbeton, dat kan gebruikt worden ter vervanging van een traditionele wapening. Het gebruik van Fibermix® vervangt het tijdrovend plaatsen van wapening waardoor de uitvoeringstermijn gevoelig verminderd wordt.

De staalvezels worden homogeen gemengd en zorgen voor een driedimensionale wapening van de betonmatrix waardoor het risico op een verkeerde uitvoering (slechte plaatsing van de netten, te weinig overlap, foutieve hoogte,…) tot het absoluut minimum beperkt wordt.

Downloads