Stamix®

Productinformatie

Stamix® is een kant-en-klare metselmortel die op de werf geleverd wordt, vóór aanvang van de dagtaak. Met Stamix® worden zowel lichte als zware betonblokken, snelbouw- of gevelstenen gemetst.

Technische specificaties

Stamix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen (zand, cement en hulpstoffen), die onderworpen worden aan een strenge kwaliteitscontrole.

Standaard is Stamix® verkrijgbaar in de klasse M10, conform de norm NBN EN 998-2.
Andere specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

Druksterkte na 28 dagen (*)N/mm²≥ 10
Luchtgehalte%16 ± 3
Volumieke massa in verse toestandkg/m³1700 ± 100
Verwerkbaarheidsduuruur≥ 30
Spreidmaatdm≥ 1,3
 

(*) Gemiddelde waarde, gemeten op controle prisma’s (4x4x16cm), bewaard onder genormaliseerde omstandigheden.

Toepassingen

Stamix® kan aangewend worden voor het metsen van dragende en niet dragende muren van betonblokken, snelbouw, gevelstenen, …

Voordelen
 • Stamix® is een bijzonder smeuïge mortel, die zich vlot laat verwerken.
 • In contact met de metselstenen stijft de mortel lichtjes op.
 • Stamix® wordt ’s morgens vroeg of ’s nachts op de werf geleverd zodat de metsers bij aankomst direct van start kunnen gaan. Het is niet nodig extra mankracht, uitrusting of plaats te voorzien om de mortel te bereiden.
 • Deze mortel wordt aangeboden met een gewaarborgde verwerkbaarheidsduur van 30 uur.
 • Inter-Beton garandeert de genormaliseerde druksterkte van Stamix®.
 • Verbeterde weerstand tegen vorst dankzij de toevoeging van luchtbelvormer.
Gebruiksvoorwaarden
 • Voorzie propere bakken van 200 liter waarin de mortel kan gestort worden. U kan speciaal aangepaste mortelbakken aankopen via onze diensten.
 • Deze bakken dienen vlot bereikbaar te zijn voor onze chauffeur wanneer de mortel geleverd wordt.
 • Voeg geen water toe aan de verse mortel; hierdoor neemt de kwaliteit af.
 • Bescherm de resterende mortel tegen uitdroging, regen en vorst. ’s Anderendaags volstaat het de mortel licht terug op te mengen alvorens de metselwerken weer aan te vangen.
 • De te bereiken metselhoogte is afhankelijk van het type metselwerk en de weersomstandigheden.
 • Bescherm het verse metselwerk bij ongunstige weersomstandigheden (regen, wind, vorst, …).
 • Het optreden van witte uitbloeiingen op metselwerk is veelal afhankelijk van externe factoren (weersomstandigheden, soort steen, …) en kan niet altijd vermeden worden. Inter-Beton is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.
Kwaliteitswaarborg

Stamix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 998-2. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Stamix® wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.

Verbruik

Opmerking

Deze hoeveelheden zijn indicatief en houden rekening met een verlies van 50% voor volle stenen en 100% voor geperforeerde stenen of holle blokken.

Gevelstenen
Afmetingen steen (l x b x h) Hoeveelheid mortel (liter/m²) 
190 x 90 x 5027
190 x 90 x 6523
190 x 90 x 9020
210 x 100 x 4035
210 x 100 x 5031
210 x 100 x 6526
240 x 90 x 4031
240 x 90 x 5027
290 x 90 x 4031
290 x 90 x 5026
290 x 90 x 6023
 

Snelbouwstenen 

Afmetingen steen (l x b x h) Hoeveelheid mortel (liter/m²) 
290 x 90 x 9023
290 x 90 x 1418
290 x 90 x 19015
290 x 140 x 9036
290 x 140 x 14027
290 x 140 x 19023
290 x 190 x 9049
290 x 190 x 14037
290 x 190 x 19031
 

Volle betonblokken 

Afmetingen blok (l x b x h)Hoeveelheid mortel (liter/m²) 
290 x 90 x 14013
290 x 90 x 19011
290 x 140 x 19017
290 x 190 x 19023
390 x 90 x 19010
390 x 140 x 19015
390 x 190 x 19021
 

Holle betonblokken 

Afmetingen blok (lxbxh) Hoeveelheid mortel (liter/m²)
290 x 90 x 19015
290 x 140 x 14027
290 x 140 x 19023
290 x 190 x 14037
290 x 190 x 19031
390 x 90 x 19013
390 x 140 x 19021
390 x 190 x 19028
Levering

Om een bestelling te plaatsen volstaat het om, uiterlijk de dag voor de levering, contact op te nemen.

Veiligheidsinformatie

Stamix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.