Ultrafastmix

Productinformatie

Ultrafastmix is een snelverhardend beton dat op zeer korte termijn toelaat wegen- of bedrijfsverhardingen in dienst te stellen.

Ultrafastmix is wegenisbeton met een lange levensduur. 

Technische specificaties

Ultrafastmix is een beton met gewaarborgde druksterkte van het jonge verharde beton en heeft zoals alle wegenisbeton een hoge duurzaamheid.

Afhankelijk van het type Ultrafastmix kan het beton reeds na 36 of 72 uur opengesteld worden voor het verkeer (bij omgevingstemperaturen ≥ 5°C).

Ultrafastmix kan geleverd worden in de consistentieklasse S1, S2 of S3. Ultrafastmix wordt standaard met volgende grondstoffen aangemaakt:

 • Cement: met beperkt alkaligehalte;
 • Granulaten: porfier, gebroken grind of zandsteen;
 • Hulpstoffen: superplastificeerder.
Ultrafastmix 36/35Ultrafastmix 36/35Ultrafastmix 72/35Ultrafastmix 72/35
Volgens het lastenboek typeSB250 en CCT 2011CCT QualiroutesSB250 en CCT 2011CCT Qualiroutes
Gemiddelde druksterkte (N/mm2 )Na 10u-20-20
Na 36u3535--
Na 72u--3535
Maximale verhouding water/cement0,400,400,400,40
Minimaal cementgehalte (kg/m3 )CEM ITemperatuur ≤ 15°C450450425425
Temperatuur > 15°C425425--
CEM I + CEM III/ATemperatuur ≤ 15°C--450450
Temperatuur > 15°C450450--
CEM III/ATemperatuur ≤ 15°C----
Temperatuur > 15°C--450450

  
Opmerkingen

 • De druksterkte wordt gegarandeerd zolang de omgevingstemperatuur groter is dan 5°C. De meting wordt uitgevoerd op thermisch geïsoleerde kubussen van 150x150x150 mm;
 • Deze betonsoorten voldoen tevens aan de eisen van de druksterkte op 90 dagen, conform de regionale lastenboeken.
Toepassingen

Ultrafastmix wordt toegepast wanneer het beton zeer snel in gebruik dient genomen te worden, zoals bij wegherstellingen.

Voordelen
 • Ultra snelle ingebruikname;
 • Beperkte hinder voor het verkeer en de omgeving;
 • Ultrafastmix is een economische oplossing: besparing op signalisatie, werfuitrusting, …;
 • Gewaarborgde druksterkte, ook bij lage omgevingstemperaturen;
 • Geen spoorvorming;
 • Minder onderhoudskosten;
 • Lange levensduur van wegenisbeton.
Opmerkingen
 • De druksterkte wordt gegarandeerd zolang de omgevingstemperatuur groter is dan 5°C. De meting wordt uitgevoerd op thermisch geïsoleerde kubussen van 150x150x150 mm.
 • Deze betonsoorten voldoen tevens aan de eisen van de druksterkte op 90 dagen, conform de regionale lastenboeken.
Voorbeeld werkschema voor een wegherstelling (Ultrafastmix 36/35)
 • Vrijdagochtend: weg afsluiten en de bestaande verharding opbreken.
 • Vrijdagnamiddag: nieuwe fundering in walsbeton aanbrengen.
 • Zaterdagochtend: Ultrafastmix plaatsen en het oppervlak isoleren met minimum 5 cm polystyreen.
 • Maandagochtend om 6u: weg weer openstellen voor het verkeer.
Uitvoeringsrichtlijnen
 • De ondergrond dient voldoende stabiel te zijn. Verwijder eventueel water dat in de bekisting kan staan. Een droge en absorberende ondergrond dient voorbevochtigd te worden.
 • Ultrafastmix kan machinaal geplaatst worden met een slipformpaver. Bij manuele plaatsing is het aangewezen een dubbele trilbalk te gebruiken en met trilnaalden te verdichten.
 • Houd rekening met een beperkte verwerkbaarheidsduur en voorzie voldoende mensen en middelen om het beton te verwerken.
 • Ultrafastmix dient zorgvuldig nabehandeld te worden (curing compound, afdekken met folie of thermische isolatieplaten, …). Het zagen van krimpvoegen dient afgestemd te zijn op de snelle sterkteontwikkeling.
Kwaliteitswaarborg

Ultrafastmix vereist een grondige selectie van de te gebruiken grondstoffen, een aan de werf aangepast mengselontwerp en een doorgedreven interne controle. Op aanvraag kan een verantwoordingsnota conform de geldende typebestekken opgesteld worden.

Ultrafastmix is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een rijke ervaring en op een kwaliteitscontrole uitgevoerd door onze interne laboratoria. Een proces-verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag. Alle gebruikte basisgrondstoffen worden onderworpen aan strenge interne kwaliteitscontroles volgens de geldende normen.

Levering

De noodzakelijke grondstoffen zijn niet steeds standaard voorradig in al onze betoncentrales. Raadpleeg tijdig onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Ultrafastmix is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.