Veelgestelde technische vragen

Hieronder vindt u een overzicht van enkele vaak gestelde technische vragen:

Wat is de capaciteit, de grootte en het gewicht van een mixerwagen?

Onze vloot bestaat uit volgende types vrachtwagens:

TypeCapaciteitLengteBreedteHoogteGewicht (volle vracht)
Type 16 m³8,50 m2,50 m3,90 m26 T
Type 27,5 m³9,50 m2,50 m3,90 m32 T
Type 310 m³12,00 m2,50 m3,90 m39 T
Type 411 m³13,50 m2,50 m4,00 m44 T
Tot hoever kan een mixerwagen lossen?

Onze mixerwagens zijn voorzien van een losbuis die maximaal 6 m afstand overbrugt (te meten vanaf de achterzijde van de mixerwagen). Aan het uiteinde steunt deze losbuis op de grond. 

Er kan dus niet mee in de hoogte gelost worden. Bij lossen met de buis, dient u er rekening mee te houden dat de vloeibaarheid van het beton moet aangepast worden, nl. vloeibaarheid S4 of S5. 

Indien u het beton in de hoogte wil plaatsen of indien de afstand de beschreven 6 m overschrijdt, moet dit gebeuren met behulp van een kraan met bak (te voorzien door de aannemer) of een betonpomp (kan bij ons besteld worden).

Waarmee moet ik rekening houden bij het bestellen van een betonpomp?

Het bestellen van een betonpomp dient bij voorkeur 48 uur op voorhand te gebeuren. 
Op de werf heeft u tweemaal zoveel staanplaats nodig: voor de betonpomp (minimum 8 m op 5 m, afhankelijk van het type betonpomp - zie opstellingsschema betonpompen) en voor de mixerwagen. Deze afmetingen zijn afhankelijk van het type mixerwagen (zie hierboven). 

Op de werf moet er tevens een plaats voorzien worden voor het reinigen van de betonpomp na het pompen. 

Om de leidingen van de betonpomp gebruiksklaar te maken, moet een kleine mengeling van cement en water gebruikt worden. U voorziet hiervoor een zak cement.

Afhankelijk van de hoogte en afstand over dewelke het beton moet verpompt worden, zijn verschillende soorten betonpompen beschikbaar. 

Voor details over de afmetingen en mogelijkheden van de betonpompen, kan u zich wenden tot uw plaatselijke plant manager of commerciële contactpersoon.

In welke toepassingen kunnen we klassieke wapening in het beton vervangen door staalvezels?

De toepassingen van stortklaar staalvezelgewapend beton staan uitgebreid beschreven in de technische fiche Fibermix, die u op onze website vindt. 

Voor meer informatie en specifieke vragen, verzoeken wij u met ons contact op te nemen. 
Raadpleeg onze contactgegevens.

In welke tijdspanne dient een mixerwagen geledigd te worden?

De gangbare lostijd bedraagt 5 minuten per m³. Voor 7 m³ voorzien we standaard 35 minuten. Bij het overschrijden van deze periode worden staangelden aangerekend overeenkomstig onze bijzondere verkoopvoorwaarden.

Hoe moet ik pas gestorte beton behandelen of beschermen?

Op dit aspect wordt dieper ingegaan in onze Betonpocket.

Wat met watertoevoegingen op de werf?

Teneinde duurzame en betrouwbare bouwwerken te realiseren, bestaat onze politiek erin de kwaliteit te garanderen van het beton dat wij op de werven leveren, conform aan de specificaties die op de leveringsbon vermeld zijn en aan de regels van overeenkomstigheid van het Benor-merk.

Elke watertoevoeging die op de werf gebeurt, wijzigt de intrinsieke kwaliteit van het beton en ligt aan de basis van het volgende: 

  • Vermindering van de uiteindelijke weerstand
  • Verslechtering van de Water/Cement (W/C) verhouding 
  • Verhoging van de krimp en het risico op scheurvorming 
  • Verhoging van de vorstgevoeligheid 
  • Verlies van de waarborg van het Benor-merk 
  • Vermindering van de weerstand tegen atmosferische invloeden 

Deze kwaliteitsvermindering van beton kan op langere termijn de duurzaamheid van de projecten negatief beïnvloeden. Rekening houdend met het belang dat wij en uzelf hechten aan kwaliteit, heeft ons personeel in dit verband zeer strikte instructies gekregen: er kunnen enkel watertoevoegingen op de werf uitgevoerd worden op uitdrukkelijke vraag van de klant. In dat geval dienen ze ook klaar en duidelijk vermeld te worden op de leveringsbon en voor akkoord ondertekend door de klant. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de afschaffing van watertoevoegingen op de werf deel uitmaakt van de kwaliteitsnormen die u ook aan uw klanten garandeert. 

Wij blijven volledig te uwer beschikking om samen met u een oplossing te zoeken in het geval deze procedure voor praktische problemen zou zorgen op uw werven. Anderzijds herinneren wij u eraan dat een toevoeging op de werf van de superplastificeerder TIXO altijd mogelijk blijft en het respect van de initiële kwaliteit van het beton en het rendement van uw werknemers garandeert. 

Bij wie kan ik technische informatie verkrijgen omtrent een specifiek product of een specifieke dienst?

U kan hiervoor terecht bij uw lokale commerciële contactpersoon.
Raadpleeg onze contactgegevens.