Veiligheid algemeen

Onze visie op veiligheid

Inter-Beton verbindt zich er toe om haar activiteiten uit te voeren in overeenkomst met volgende krachtlijnen:

 • Naleven van wettelijke en andere eisen;
 • Streven naar een cultuur waarbij ongevallen zo veel mogelijk worden vermeden door een systeem op te zetten waarbij near-hits worden gerapporteerd, safety conversations worden ingevoerd en grondige analyses worden uitgevoerd wanneer er effectief ongevallen gebeuren;
 • Zorgen voor een veilige werkomgeving waarbij de nodige maatregelen worden genomen om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te vermijden en indien nodig de gepaste collectieve en individuele beschermingsmiddelen te voorzien;
 • Zorgen voor een omgeving waar orde en netheid belangrijk zijn, waar arbeidsmiddelen gekend en gebruiksvriendelijk zijn en gevaarlijke stoffen op de daartoe bestemde plaats staan;
 • Zorgen voor een werkomgeving met een algemeen welzijn om te trachten een zo laag mogelijk afwezigheidspercentage naar ziekte en eventueel verzuim te behalen;
 • Trainingsprogramma’s aanbieden die de medewerkers in staat stellen hun persoonlijke en beroepsmatige verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, welzijn en milieu uit te oefenen;
 • Verzekeren van het milieubewust en veilig handelen van alle medewerkers, derden en contractoren via sensibilisering, opleiding en het voorzien van de vereiste instructie.

Wij streven naar een continue verbetering van onze prestaties via de implementatie van deze krachtlijnen in meetbare, economisch verantwoorde doelstellingen.

Het doel van deze zorgsystemen is om in een veilige werkomgeving en op een duurzame manier ten opzichte van ons leefmilieu het beste kwaliteitsniveau te bereiken.

Wij communiceren dit beleid aan onze personeelsleden, klanten en aan relevante leveranciers, aan de overheden en aan het publiek. De actieve bijdrage van iedere werknemer is van essentieel belang om ons doel te bereiken.

Onze 5 pijlers
 1. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van mijn collega’s.
  Ik leef de veiligheidsregels na, 
  en stop dan ook onveilige situaties of onaanvaardbaar veiligheidsgedrag. 
 2. Ik zal nooit een beveiliging overbruggen en volg steeds de vergrendelingsprocedure.  
 3. Ik hou mijn werkplek proper en ordelijk.
 4. Ik draag altijd de benodigde en voorgeschreven PBM’s en zorg er goed voor.
 5. Ik meld elk (bijna-)ongeval tijdens het werk onmiddellijk aan mijn leidinggevende. 
Safety Award

De Safety Award werd in 2013 gewonnen door de medewerkers van de Inter-Beton centrale te Lommel. Deze prestigieuze veiligheidsprijs werd hen toegekend omdat zij in 2013 op de meest veilige manier werkten van alle betoncentrales van Inter-Beton in België. Zij haalden bovendien een zeer goede score op de jaarlijkse veiligheidsaudit, een screening waarin de centrale zelf en het gedrag van haar werknemers grondig tegen het licht worden gehouden. Veiligheid is immers geen gevolg van toeval, maar van elke dag veilig gedrag van elke werknemer in een veilige omgeving. Voor deze “Safety Award” werkt Inter-Beton sinds 2005 samen met het NAVB (het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf). En dit heeft wel degelijk zijn vruchten afgeworpen. De frequentiegraad van arbeidsongevallen met werkverlet is binnen Inter-Beton op 7 jaar tijd van 66 naar 12 teruggelopen. Vijfmaal zo goed dus. Inter-Beton is hiermee een trendsetter in de bouw, en zeker in de sector van het stortklaar beton.