Veiligheid op onze centrales

Instructies voor derden

Dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

Bij het betreden van onze centrales of werven is het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, fluovest en veiligheidsschoenen) verplicht.

Meldingsplicht

Vooraleer de site van Inter-Beton te betreden, moet men zich aanmelden.

Verboden:
 • Algemeen rookverbod in gebouwen.
 • Gebruik van alcohol en drugs ten strengste verboden.
 • Eten en drinken enkel toegestaan in de daarvoor aangewezen lokalen.
 • Fotograferen of filmen enkel mits toestemming.
Verkeersregeling op terrein

Op de terreinen gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg.

 • De maximum snelheid bedraagt 10 km/u.
 • Er kan slechts geparkeerd worden op de daarvoor voorziene plaatsen.
 • Het is verplicht achteruit te parkeren, d.w.z. de voorkant van de wagen in vertrekpositie.
 • De wiellader heeft steeds voorrang!
Materiaal/Materieel

Het gebruik van ons materiaal of materieel, veranderen van instellingen en bedienen van schakelaars enkel toegestaan mits toestemming. 

Wat bij brand?

Verwittig de dichtsbijzijnde Inter-Betonmedewerker.

Wat bij evacuatie?
 • bij evacuatiesignaal: evacueer onmiddellijk naar de verzamelplaats buiten (zie vluchtplan);
 • volg de pictogrammen richting uitgang en nooduitgang;
 • volg de aanwijzingen van de medewerkers van Inter-Beton.
EHBO
 • Alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk melden aan de Fabriekchef en/of Plant Manager.
 • Locatie EHBO-koffer (zie vluchtplan).
Gevaarlijke producten
 • Bij gebruik gevaarlijke producten melden bij aankomst.
 • De veiligheids- of SDS-fiches steeds bijhebben.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken wanneer nodig.
 • Bij morsen of lekkage dichtstbijzijnde Inter-Betonmedewerker verwittigen.
Werkvergunningen

Voor ad-hoc werkzaamheden dient een werkvergunning te worden aangevraagd en verkregen voor aanvang van de werken, geldig voor de dag waarop de werkvergunning is uitgeschreven. Dit geldt steeds voor werkzaamheden in besloten ruimten (vergunning werken in besloten ruimten) en werkzaamheden met open vlam, blanke vlam of hitte punt (vuurvergunning).

Afval
 • Afval, met inbegrip van verpakkingen, steeds meenemen, tenzij anders overeengekomen. 
 • In geen geval afval in Inter-Betoncontainers deponeren zonder toestemming.