Viewmix®

Productinformatie

Viewmix® is stortklaar beton, speciaal ontworpen om de esthetische kwaliteiten van het verharde beton tot zijn recht te laten komen. Stortklaar zichtbeton maakt u met Viewmix®!

Viewmix® is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Viewmix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement en hulpstoffen (eventueel kleurstoffen). Dit mengsel is homogeen, bevat voldoende fijn materiaal en is bijzonder cementrijk.

Standaard voldoet Viewmix® aan volgende specificaties. 
Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

Sterkteklasse C30/37
GebruiksdomeinGewapend beton
Omgevingsklasse EE3
ConsistentieklasseS4
Dmax8 of 16 mm
CementtypeCEM III/A 42,5 N LA
Bijkomende eisenMinimum cementgehalte 400 kg/m³
Toepassingen

Viewmix® is aangewezen voor de realisatie van bekiste betonelementen (wanden, balken, kolommen, …) waaraan specifieke esthetische eisen gesteld worden. Op verzoek kan Viewmix® ingekleurd worden met anorganische pigmenten. Ten einde een natuurlijk wit beton te bekomen, kan Viewmix® ook met wit cement aangemaakt worden.

Voordelen
 • Viewmix® is een duurzaam beton.
 • Viewmix® is gemakkelijk te verpompen of kan met de kubel geplaatst worden.
 • Bij een correcte plaatsing worden oppervlaktegebreken (zoals grindnesten, luchtbellen, zandstrepen) met Viewmix® tot een minimum beperkt.
 • Met Viewmix® zal het natuurlijk levendig karakter van beton tot zijn recht komen.
Uitvoeringsrichtlijnen

Houd rekening met alle aspecten die een invloed hebben op het uitzicht van het geplaatste beton, zoals onder meer:

 • De aard van de bekisting en de structuur van het oppervlak;
 • De positionering van de panelen en de centerpennen;
 • De dichtheid van de bekisting (aansluiting tussen panelen, centerpennen, …);
 • Het type en de manier van aanbrengen van de ontkistingsolie;
 • De valhoogte van het beton in de bekisting (te beperken tot 1,5m);
 • De verdichting van het beton, de ontkistingstijd en de omgevingstemperatuur.

Ten einde een idee te krijgen over het uiteindelijke uitzicht, raden we aan een proefelement te storten dat representatief is voor het te realiseren werk. Uitgebreide uitvoeringsrichtlijnen kan u nalezen in het memento “stortklaar zichtbeton”. Een exemplaar hiervan kan u op eenvoudige vraag bekomen bij onze diensten.

Kwaliteitswaarborg

Viewmix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria.

Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Viewmix® wordt geleverd onder Benor-merk.

Levering

Viewmix® is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt.

Neem tijdig contact met onze diensten, zodat we u desgewenst kunnen adviseren en uw project in de beste omstandigheden kunnen begeleiden.

Veiligheidsinformatie

Viewmix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.