Water Recovery System & Recyclage

Inter-Beton wil haar waterhuishouding in goede banen leiden, waarbij afvalwater integraal wordt gerecycleerd en daarmee ruimschoots aan de vigerende milieuwetgevingen voldoet. Er wordt naar gestreefd geen productiewater meer te lozen, teneinde het statuut van ‘nullozer’ te bekomen. Tevens beoogt men hiermee de maximale inzet van recuperatiewater in de productie zodat waterbronnen zoals grondwater tot het uiterste minimum beperkt worden.

Recent investeerde Inter-Beton 750.000 EUR in een compleet nieuw recyclage-systeem voor het optimale hergebruik van productiewater en restbeton op haar productie-site te Dendermonde. Bouwfirma Geert Vangaeveren uit Waasmunster voerde de bouwkundige werken uit en Bibko Recycling uit Duitsland droeg zorg voor de installatie van een nieuwe, performante recyclage-eenheid met hoog rendement.

De uitvoering van het project nam ruim 5 maanden in beslag: een groot deel van de bestaande verhardingen werd uitgebroken en heraangelegd met de nodige aandacht voor de exacte hellingsgraden opdat de opvang van hemel- en productiewater wordt verzekerd. Er werden maar liefst 4 opvangbekkens met een totale capaciteit van niet minder dan 500.000 liter gerealiseerd. De nieuwe, semi-geautomatiseerde recyclage-unit werd volledig ontworpen opdat zowel betonslib als vers restbeton optimaal kan worden gerecycleerd. Hierbij wordt een aantal belangrijke parameters, zoals bv de dichtheid van het water, continu geregistreerd en bijgestuurd. De recyclage-installatie is in staat de granulaten uit het vers beton te recupereren, die dan voor 100% kunnen hergebruikt worden in het beton. Kort samengevat vormen economische streefdoelen en respect voor het milieu een harmonisch geheel. 

Inter-Beton legt de lat dus bijzonder hoog: zowel hemelwater als productiewater moet worden opvangen en er mag geen restbeton meer de deur uitgaan. Beide aspecten zijn duidelijk gekoppeld en vormen één geheel concept. Het totaal project wordt samengevat onder de noemer WRS+ (Water Recovery System en “+” voor de recyclage installatie).