Whitetopping

Productinformatie

Whitetopping is een beton op maat, geschikt voor de dunlagige herstelling van toplagen van binnen- of buitenvloeren, zowel in bitumineus als in cementbeton.

Whitetopping is een gebruiksklaar beton voor herstellingen op beperkte diktes (vanaf 50 mm). Whitetopping bevat specifieke hulpstoffen en synthetische vezels die de krimp beperken.

Whitetopping is gemakkelijk toe te passen. Whitetopping is een betonmortel met consistentieklasse S5; op verzoek kan het product ook in een andere consistentieklasse geleverd worden. Het kan direct gestort worden of verpompt worden.

Technische specificaties

Whitetopping is het resultaat van een nauwkeurige selectie van aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen en synthetische vezels.

Whitetopping wordt gespecificeerd zoals in de volgende tabel.

WeerstandsklasseC35/45
GebruiksdomeinBA
Type betonT(0,45) d.w.z. verhouding E/C < 0,45 of = 0,45
ConsistentieklasseS5
Dmax8 mm
Extra vereistenMinimumgehalte cement: 375 kg/m³
 

Andere specificaties zijn echter mogelijk op aanvraag.
Neem hiervoor contact met ons op.
 

Toepassingen

Whitetopping wordt gebruikt voor de dunlagige herstelling van toplagen van binnen- en buitenconstructies. Wegdek, trambedding, parkeerterrein, enz. kunnen met behulp van Whitetopping hersteld worden. De  bodem moet stabiel en dragend zijn, zonder actieve scheuren of belangrijke onregelmatigheden. Whitetopping is bruikbaar als ‘inlay’ (invoeging) of als ‘overlay’ (bedekking).

Voordelen
 • Whitetopping is een beton dat gemakkelijk verpompt kan worden. Het kan ook direct gestort of met een kubel aangevoerd worden.
 • Whitetopping behoudt de gewenste vloeibaarheid lang genoeg om een goede toepassing te garanderen.
 • Whitetopping bevat krimpreducerende stoffen.
 • Whitetopping is duurzaam beton.
Aanbevelingen voor het gebruik
 • De bitumineuze coating wordt tot de vereiste diepte uitgefreesd. Het is aangewezen dat de resterende laag bitumineus beton een dikte van minstens 80 mm behoudt. Onvolmaaktheden worden hersteld met een bitumineus beton. Het gefreesde oppervlakte wordt perfect gereinigd en vochtig gehouden. Indien nodig gebeurt de reiniging door zandstralen of met de hogedrukreiniger. Het hechtingsoppervlak moet vrij zijn van elk spoor van olie, stof, vet en eender welk element dat niet of weinig hecht.
 • Om de hechting van Whitetopping op de drager te bevorderen, kan het nuttig zijn een polymeerdispersie (bijv. het product Sika® Control® E-260) aan te brengen die de rol van poriënvuller én hechtingsbrug speelt.
 • Net zoals élk beton dient ook Whitetopping doeltreffend beschermd te worden vanaf het storten: vermijd uitdroging en tocht.
 • Denk vooraleer u het beton stort aan de positionering van de krimpvoegen. Deze voegen worden meestal niet vastgepind of verankerd. De maximale afstand tussen de voegen is afhankelijk van de dikte van de Whitetopping. Voor een dikte van minder dan 10 cm bedraagt de maximale tussenafstand 15 keer de dikte; voor een dikte tussen 10 en 20 cm is dat 20 keer de dikte. De aangelegde vloerplaten hebben idealiter een vierkante vorm. De lengte/breedte-verhouding mag in geen geval groter zijn dan 1,5. In het geval dat de dragende bodem voegen bevat, worden deze op dezelfde plaatsen ook in de Whitetopping opnieuw aangelegd.
Kwaliteitswaarborg

Whitetopping is een product dat de kwaliteitswaarborg van Inter-Beton geniet. Deze steunt op een minutieuze controle in het laboratorium. Een verslag van deze controles is na aanvraag verkrijgbaar.

Whitetopping wordt gefabriceerd in centrales met het Benor-certificaat.

Levering

Whitetopping is een product op maat dat voor specifieke behoeften wordt ontwikkeld.
Raadpleeg tijdig onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Whitetopping is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;

Raadpleeg onze folder “veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton”.